2015, ഏപ്രിൽ 23, വ്യാഴാഴ്‌ച

പാസ്സ്പോർട്ടിന്റെ ആദ്യ പേജ് ഇന്റർ നെറ്റിൽ ലഭ്യമാണെന്ന കാര്യം നിങ്ങളിൽ എത്ര പേർക്കറിയാം? ഈ ലിങ്കിൽ പോയി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ

നിങ്ങളുടെ പേരിന്റെ ആദ്യ ഭാഗവും അവസാന ഭാഗവും നിങ്ങളുടെ നാഷനാലിറ്റിയും മാത്രം കൊടുത്താൽ പാസ്സ്പോർട്ടിന്റെ ആദ്യ പേജ് ഇന്റർ നെറ്റിൽ ലഭ്യമാണെന്ന കാര്യം നിങ്ങളിൽ എത്ര പേർക്കറിയാം?
ഈ ലിങ്കിൽ പോയി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ

http://diplomes.free.fr/index.php?lang=en
ജാലകം
http://diplomes.free.fr/?lang=en

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

ഈ ഗാഡ്ജെറ്റില്‍ ഒരു പിശക് ഉണ്ടായിരുന്നു
>

Follow by Email

ലേബലുകള്‍